De computerclub van PV Den Brink

De start van de officiële computerclub vindt zijn oorsprong uit de personeelsvereniging (PV) van gelieerden der Arnhemse Instellingen (AIE: SEP-KEMA+VDEN+GKN+VEEN en andere bedrijven op de Brink) in 1988 na uitrol van een pc-privé project met Philips P.C.'s. Andree van Boetzelaer was een van de contactpersonen namens het PV bestuur; er was een informele PCV die ingebed zal worden. 

Het bestuur van de PV had zich voorgenomen een computerclub op te richten. Deze computerclub zal als ondervereniging van de personeelsvereniging open staan voor alle PV-Ieden .

 De club zou de leden onder meer het volgende kunnen bieden:

 1 . Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten met lezingen en demonstraties door deskundigen.

 2. Technisch vragenuurtje, bijvoorbeeld eenmaal per week tijdens lunchtijd.

 3. Gemeenschappelijk servicecontract na afloop van de garantie periode van de PC's.

 4. Gezamenlijk inkopen van hard - en software met korting.

 In een algemene Ledenvergadering op 24 mei 1988 is de vereniging opgericht en 19 april 1988 statutair bekrachtigd.

 Het bestuur werd gevormd met als voorzitter S.H.J. Roeloffzen  en secretaris D. Buijs

 De wet van Moore zorgde er voor dat al weer gauw behoefte kwam aan een snellere versie als pc-privé: de Tornado.

 de locatie van de PC-vereniging verhuisde geregeld over de KEMA-gebouwen.

 Momenteel is onze lokatie in het Elektrum.